Porovnávali
sme za Vás

- porovnali sme cenové ponuky dvoch ľahkých strešných krytín s rovnakým zadaním.

strecha cena cena strechy
POSTslužby
Wimber

- nechajte si zdarma poslať vzorky, už zajtra môžete mať doma niektorú zo strešných krytín.

projekty strecha poslať šindeľ
Projekty
v elektronickej podobe?

- jednoducho nám ich pošlite a my Vám spätne doručíme prehľadnú cenovú ponuku.

poslať škridlu projekt strecha
Kvalitná strecha
a strešná krytina

- má za úlohu chrániť život a majetok, v čase i v nečase. Na strešné krytiny WIMBER je spoľah.

kvalitná strecha kvalitná plastová strecha

Porovnávali sme za Vás cenu strešných krytín

Prinášame Vám malé porovnanie cien - Škridla Wimber Classic a - nemenovaná plechená strešná krytina (deklarovaná hrúbka 0,5 mm) s neobvykle nízkou cenou 6,70€ / m2 (bez DPH).


strecha cena


Aby sme veľko-formátové plechené tabule neuviedli do nevýhodných podmienok, vybrali sme najjednoduchší možný variant - sedlová strecha. Pri veľkoformátových materiáloch vzniká prirodzene väčšie množstvo nespotrebovaného materiálu - odpadu ktorý však platíte. V zadaní sme sa zamerali na základné - bežne používané prvky, vrátane strešnej fólie pre obytné podkrovie.


Zadanie

Tvar strechy: Sedlová strecha - rovnoramenná

Dĺžka štítu: 4 x 6,9 m     Dĺžka hrebeňa: 12,17m     Dĺžka odkvapu 2 x 12,17m

Plocha: 168m2


Výsledok porovnania

cenové ponuky


1/ Vyčíslením úplnej ceny, vrátane DPH za 1m2 zisťujeme, že deklarovaná cena plechenej strešnej krytiny 6,70 EUR je neúplná.


2/ Plocha strechy podľa zadania projektovej dokumentácie je 168 m2, potrebné množstvo škridle Classic vrátane rezervy na úpravu - zapilovanie je 170m2(+2,0m2), plechená strešná krytina potrebuje na pokrytie rovnakej plochy až 198,62m2 (+30,62m2).


3/ Zistili sme, že doplnky potrebné na odvetranie strešného plášťa, ukončenia pri odkvape, hrebeň vrátane hrebenáčov a štítové časti významne navýšili výslednú cenu.


4/ Strešná fólia pre obytné podkrovie je prvok, ktorý už nepoužijete v priebehu výstavby nikde. Dodávateľ plechenej strešnej krytiny ponúka len celé balenie 3 x 75m2 = 225m2.


5/ Z cenovej ponuky plechenej strešnej krytiny už nie možné poskytnúť zľavu, škridla Wimber Classic je pre takéto a podobné projekty ponúkaná so zľavou.


6/ Výsledná cena je napriek údaju o cene za 1m2 plechenej strešnej krytiny, prekvapivo takmer rovnaká - cenový rozdiel je zanedbateľný.

škridla WIMBER Classic
Škridla WIMBER Classic

šindel WIMBER Gerlach
Šindel WIMBER Gerlach

šablóna WIMBER Quartet
Šablóna WIMBER Quartet

strechy wimber
copyright © 2019 Wimber. All rights reserved.