kliknuím
spustíte meranie

spustiť

Váš prehliadač alebo zariadenie nepodporuje priestorovú orientáciu a možnosti API. Skúste to znova na zariadeniach iPhone, iPod alebo iPad s operačním systémom iOS 4.2+ alebo s inými.

Sklon strechy

Nástroj meria hodnotu uhla v stupňoch od 0° do 90°. Hodnota 0° predstavuje vodorovnú rovina, hodnota 90° predstavuje zvislú rovinu (napr. stena).


Podporované prehliadače: Opera mini pre Android, Bolt pre iOS.


Priložte zariadenie k šikmej hrane strešnej konštrukcie a odčítajte hodnotu v kruhu zobrazenú na displeji vášho zariadenia. Nástroj slúži len na informatívne účely, je potrebné hodnotu skontrolovať.


Upozornenie: Sklon strešnej konštrukcie merajte na strešnej konštrukcii a nie na povrchu strešnej krytiny. Skontrolujte či na meranej hrane zariadenia neprekážajú tlačidlá, kryt, obal alebo iné prvky zariadenia. Mohlo by dôjsť ku skresleniu nameraných hodnôt.


Min. požiadavky: Prehliadač alebo zariadenie s podporou priestorovej orientácie a možnosťami API. Napr. operačné systémy iOS 4.2+, Android alebo iné.

copyright © 2024 WIMBER. All rights reserved.