Články
WIMBER

- prečítajte si viac o strechách ešte pred samotnou realizáciou.

články strecha projekt strecha
POSTslužby
Wimber

- nechajte si zdarma poslať vzorky, už zajtra môžete mať doma niektorú zo strešných krytín.

poslať škridlu poslať šindeľ
Projekty
v elektronickej podobe?

- jednoducho nám ich pošlite a my Vám spätne doručíme prehľadnú cenovú ponuku.

projekty strecha projekt strecha
Kvalitná strecha
a strešná krytina

- má za úlohu chrániť život a majetok, v čase i v nečase. Na strešné krytiny WIMBER je spoľah.

kvalitná strecha kvalitná plastová strecha

Rátajte so snehom na streche

Na sneh myslite už v stavebnej sezóne. Nezanedbajte stavbu alebo rekonštrukciu strechy a pripravte sa na náročnejšie zimy. Čoraz teplejšie počasie neznamená, že by v budúcnosti zima mala byť bez snehových zrážok. Tie prichádzajú ojedinele, ale stále približne s 10 ročnou periódou aj do našich podnebných pásiem.


sneh strecha


Správca budovy zodpovedá za odstraňovanie snehu a ľadu zo striech.

Znamená to teda, že každá stavba, teda aj strecha má svojho pána. Tomu vyplývajú povinnosti na údržbu a v prípade rizika zosuvu snehu alebo ľadu zabrániť škodám na majetku a zdraví, použitím protisnehovej ochrany strechy v podobe zábran, odstránením snehu a ľadu zo strechy prípadne odkvapových žľabov, resp. chrániť okolie napr. zamedzením vstupu označením rizikovej oblasti.


Návrh protisnehovej ochrany je v kompetencii projektanta. V prípade že projekt neobsahuje protisnehovú ochranu, alebo ide o rekonštrukciu bez zmeny užívania stavby (zmena neobytného podkrovia na obytné podkrovie strechy) teda bez projektového riešenia, žiadajte návrh od dodávateľa stavby.Odporúčame ochranu striech:


1/ Miesta kde môžu byť zosuvom zo strechy ohrozené osoby, najčastejšie chodníky alebo vchody a východy (aj výstup na terasu príp. balkón). Zosuv snehu môže poškodiť život a zdravie osôb závažným spôsobom.


2/ Miesta susediace s vedľajšími pozemkami, stavbami prípadne majetkom iných osôb, ktoré by mohli byť ohrozené zošmyknutím snehu.


3/ Parkovacie plochy a stojiská, prípadne vchod k nim. Náhly zosuv nahromadeného snehu zo strechy môže poškodiť majetok veľkej hodnoty.


4/ Nižšie položené strechy a prístrešky v zosuvovej oblasti. Pád z nezabezpečených vyššie položených strešných plôch na nižšie strechy môže poškodiť ich funkčnosť.


Kontaktovaťškridla WIMBER Classic
Škridla WIMBER Classic

šindel WIMBER Gerlach
Šindel WIMBER Gerlach

šablóna WIMBER Quartet
Šablóna WIMBER Quartet

strechy wimber
copyright © 2024 WIMBER. All rights reserved.