Články
WIMBER

- prečítajte si viac o strechách ešte pred samotnou realizáciou.

články strecha projekt strecha
POSTslužby
Wimber

- nechajte si zdarma poslať vzorky, už zajtra môžete mať doma niektorú zo strešných krytín.

poslať škridlu poslať šindeľ
Projekty
v elektronickej podobe?

- jednoducho nám ich pošlite a my Vám spätne doručíme prehľadnú cenovú ponuku.

projekty strecha projekt strecha
Kvalitná strecha
a strešná krytina

- má za úlohu chrániť život a majetok, v čase i v nečase. Na strešné krytiny WIMBER je spoľah.

kvalitná plastová strecha kvalitná strecha

Koľko trvá rekonštrukcia strechy

Rekonštrukcia strechy neraz prináša obavy. Koľko bude trvať, nezatečie nám do domu, bude všetko ako má byť?. Preto plánujte dostatočne vopred, zabezpečte materiál na stavbu s predstihom, raďte sa s montážnikmi, sledujte vývoj počasia.


trvanie rekonštrukcie strechy


Stredne veľká strecha cca 150m2 je demontovaná pokrytá na novo za 3 až 5 pracovných dní, s ohľadom na náročnosť a počet osôb.


Odkrýva a demontuje sa vždy len taká časť pôvodnej strechy, ktorú je možné do konca pracovného dňa pokryť úplne, prípadne zabezpečiť strešnou fóliou alebo krycími plachtami. Takto sa objekt podarí ochrániť pred nečakanými zmenami počasia a prípadnými zatečením do elektroinštalácie.


Postup demontáže by mal byť rovnako organizovaný a prihliadať je treba na rovnomerné odľahčovanie pôvodnej strešnej konštrukcie. Zhadzovanie sa realizuje do pristavených kontajnerov na veľkoobjemový odpad. V prípade dobrej dostupnosti a správneho umiestnenia je to najrýchlejšia fáza rekonštrukcie.


1/ Latovanie je fáza, ktorá takmer pod každú krytinu trvá podobne dlho.

2/ Najvýraznejšou časovou úsporou ľahkých strešných nastávajú pri presune strešných materiálov do výšky. Pri betónových a keramických krytinách je prirodzené, že pri 8 až 12krát vyššej hmotnosti krytín, bude čas na presun násobne dlhší.

3/ Jednoduchosť montáže strešných krytín zvyšuje budúcu spoľahlivosť strechy a skracuje čas na dosiahnutie konečného stavu pokrytia strechy. Prvky ochrany strechy – bleskozvodové úchyty, protisnehové zábrany, oplechovanie komínov inštalujte počas pokrývania, dodatočná montáž býva sprevádzaná komplikáciami.


Odkvapový systém (rýny) je možné vymeniť za nové dodatočne, rovnako opláštenie podhľadov strechy, zateplenie je ďalšou fázou rekonštrukcie.

škridla WIMBER Classic
Škridla WIMBER Classic

šindel WIMBER Gerlach
Šindel WIMBER Gerlach

šablóna WIMBER Quartet
Šablóna WIMBER Quartet

strechy wimber
copyright © 2024 WIMBER. All rights reserved.